Σκοπός του Συλλόγου
-Σκοπός   του   Συλλόγου   είναι   η   συνεχής   και   μακροπρόθεσμη   συσπείρωση των   απανταχού   Αιγυπτιωτών   από   την   περιοχή   του   Σουέζ   και   Πορτ- Τεουφίκ   που   ζουν   στην   Ελλάδα   και   εκτός   Ελλάδος,   και   των   συγγενών τους, στοχεύοντας: I.   Στην      ανάπτυξη   των   σχέσεων   των   μελών   του   Συλλόγου   με   πνεύμα αλληλεγγύης, φιλίας και φιλανθρωπικού πνεύματος, II. Στην πολιτιστική εξύψωση των μελών του Συλλόγου, III.    Στην    άσκηση    κοινωνικής    πρόνοιας    στα    πλαίσια    της    κοινωνικής αλληλεγγύης     στο     συνάνθρωπο     μέλος     του     που     έχει     ανάγκη συμπαράστασης, IV.   Στη   διάσωση   του   Πνεύματος   και   της   Ιστορίας   του   Ελληνισμού   στην Αίγυπτο και ιδιαίτερα στην περιοχή του Σουέζ και Πορτ-Τεουφίκ, V.   Στη   διατήρηση   της   επαφής   τους   με   τις   Αιγυπτιώτικες   ρίζες   και   στη διατήρηση   της   αίσθησης   και   της   μνήμης   της   ζωής   και   της   δράσης   των Ελλήνων   στην   Αίγυπτο,   δεδομένου   ότι   ο   Σύλλογος   θεωρεί   ότι   αποτελεί τη   συνέχιση   της   Ελληνικής   Κοινότητας   του      Σουέζ   και   Πορτ-Τεουφίκ συμπεριλαμβανομένων και των οικείων Συλλόγων, VI.   Στην   ανάπτυξη   πνευματικής   δραστηριότητας   σε   όλους   τους   τομείς και σε όλες τις τέχνες, VII.   Στη   φροντίδα   με   κατάλληλες   ενέργειες   προς   τις   αρχές   για   την επίλυση των προβλημάτων που ενδιαφέρουν τα μέλη, VIII.    Στη    σύσφιξη    και    τη    διατήρηση    των    κοινών    εκπαιδευτικών, μορφωτικών,   πολιτιστικών   και   παροικιακών   δεσμών   και   μνημών   που συνδέουν τα μέλη μεταξύ τους, IX.    Στη    συναντίληψη    και    ενθάρρυνση    των    μελών    σε    ζωντανή    και δραστήρια επαγγελματική και κοινωνική παρουσία και πρόοδο αυτών, σ τις χώρες που διαβιούν.
Οι   Έλληνες   Αιγυπτιώτες   του   Σουέζ   και   Πορτ   Τεουφίκ,   έχουμε παραλάβει   τη   πνευματική   φλόγα   της   παροικίας   και   πρέπει   να   την κρατήσουμε όσο γίνεται ψηλότερα και αναμμένη.             -   Σε   αυτό   το   δύσκολο,   αλλά   όχι   ακατόρθωτο   έργο,   πρέπει   να λάβουμε   μέρος   όλοι.   Ένας   λοιπόν   απλός   τρόπος   είναι   να   έρθετε   σε επαφή   με   το   Σύλλογο,   είστε   δεν   είστε   μέλη,   στέλνοντάς   μας   ένα   απλό e-mail   στη   διεύθυνση   suezpt@otenet.gr       με   τη   γνώμη   σας,   την   κρίση σας ή κάποιο κείμενο για τα Σουεζιανά Νέα.             -   Γράψτε   μας,   όχι   μόνο   τις   αναμνήσεις   από   τη   ζωή   σας   στο   Σουέζ, αλλά   από   όλη   την   Αίγυπτο,   όπως   σημαντικές   είναι   οι   σημερινές   σας ιστορίες, και τα κοινωνικά γεγονότα, όπου κι αν είστε.                -   Πρέπει   τα   παιδιά   και   τα   εγγόνια   μας   να   μάθουν   ότι   η   φλόγα   του παρελθόντος   υπάρχει   και   στο   παρόν   και   θα   συνεχίσει   να   ανάβει   στο μέλλον.
Τα   παρακάτω   στοιχεία   τα   πήραμε   από   το   βιβλίο "ΣΟΥΕΖ     Η     ΑΡΣΙΝΟΗ     ΤΩΝ     ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ"     που εκδόθηκε    από    τους    μαθητές    του    Γυμνασίου    της Ελληνικής Κοινότητος Σουέζ το 1939. "Εις   το   μέρος,   όπου   ο   Πτολεμαίος   έκτισε   την   νέαν αυτήν   πόλιν,   υπήρχε   ένα   μικρό   χωριό   με   το   όνομα Κλύσμα"...."Ο   Πτολεμαίος   (285-247   π.Χ.)   έδωκεν   εις την νέαν πόλιν το όνομα της γυναίκας του Αρσινόης" "    Η    Αρσινόη    λοιπόν    είναι    η    επέκτασις    του Κλύσματος.   Η   επέκτασις   αυτή   καθώς   και   η   ακμή   και   η   άνθησις   της πόλεως     οφείλονται     εις     το     γεγονός,     ότι     ο     Πτολεμαίος     ο     Β! κατώρθωσεν    να    μεταφέρη    το    νερόν    από    τον    Νείλον    εις    την Αρσινόην, άφθονο εις κάθε εποχήν." "Ο   χεδίβης   Khomariouah   υιός   του   Touloun,   το   καταλαμβάνει   και δίδει   κατά   τα   τέλη   του   9ου   αιώνος   διαταγήν   να   παύση   η   χρήσις   του Kolzoum   και   να   ονομασθή   η   πόλις   Soueys,   πού   σημαίνει   ακριβώς,   ότι και το Ελληνικόν Κλύσμα."
Αρσινόη ΙΙ
previous previous next next
«Εις   το   μέρος,   όπου   ο   Πτολεμαίος   έκτισε   την νέαν   αυτήν   πόλιν,   υπήρχε   ένα   μικρό   χωριό   με το όνομα Κλύσμα»....» Ο   Πτολεμαίος   Β’   ο   Φιλάδελφος   (285-247   π.Χ.) έδωκεν    εις    την    νέαν    πόλιν    το    όνομα    της γυναίκας του Αρσινόης»
Ποιοι είμαστε
Ενημέρωση ιστοσελίδας 20 Νοεμβρίου 2017
Αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο. Αρ. Μητρώου 14686 Πρωτοδικείου Αθηνών
ΑΦΜ 999791186 Δ΄ΔΟΥ Αθηνών
Έδρα: 3ης Σεπτεμβρίου 56  104 33  ΑΘΗΝΑ
Έτος ιδρύσεως 1982
Τηλ. 210-8231119
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΥΕΖ & ΠΟΡΤ-ΤΕΟΥΦΙΚ
Σουέζ: Η Αρσινόη των Πτολεμαίων